نامزدهای نخستین جشنواره فیلم کوتاه صاحب اعلام شد

نامزدهای بهترین فیلم مستند نخستین جشنواره فیلم کوتاه صاحب کاک ایرج اثر جمشید فرجوند فردازلزله بدونه ریشتر اثر فرید نیکخواهزندگی در آرشیو اثر برهان احمدی نامزدهای بهترین فیلم انمیشن نخستین جشنواره فیلم کوتاه صاحب بالانس اثر برزان رستمیپژواک اثر برزان رستمیخولانه وه اثر هژیر اسعدی نامزدهای بهترین فیلم داستانی نخستین جشنواره فیلم کوتاه صاحب دستور […]