نخستین جشنواره فیلم کوتاه صاحب به قلم ابراهیم سعیدی یکی از داوران این جشنواره.

این هفتە جهت داوری فیلمهای اولین دورە جشنوارە فیلم کوتاه صاحب بە همراە دوستان خوبم کاوە مظاهری و سالم صلواتی مهمان مردم مهمان نواز و فرهنگ دوست شهر صاحب بودم، اگر چە در سالهای گذشتە بە عناوین مختلف داوری و انتخاب و یا برگزاری کارگاهها و مستر کلاس و یا شرکت در جشنوارەها در داخل […]

١٩ی خەرمانان تۆمار کردنی مێژوو

١٩ی خەرمانان تۆمار کردنی مێژوو ئەمڕۆ ١٩ی خەرمانانی ٢٧٢٢ی کوردی، کرانەوەیی فێستیڤاڵی کورتە فیلمی ساحێب کات ژمێر ٨ی ئێوارە لە پارکی کانی گۆمەیان رۆژێکی مێژوویی تۆمار دەکرێت لە مێژووی هونەری ئەم شارەدا.